Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямком підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” ОКР ” Бакалавр”

1 - 0001

1 - 0002

1 - 0003

1 - 0004

1 - 0005

1 - 0006

1 - 0007

1 - 0008

1 - 0009

1 - 0010

1 - 0011

1 - 0012