Вибіркові дисципліни

Просимо заповнити форму та обрати вибіркові дисципліни освітнього рівня “бакалавр” спеціальності:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

081  Право

072  Фінанси, банківська справа та страхування

053  Психологія


Просимо заповнити форму та обрати вибіркові дисципліни освітнього рівня “молодший бакалавр” спеціальності:


081  Право