Програма подвійних дипломів «Твій шанс»

Програма Університету «Україна» «Твій шанс»

Юний друже! Ось і закінчилося твоє навчання в середній школі. Перед тобою постало нелегке завдання – що робити далі? Дуже багато шляхів його розв’язання, але неодмінною передумовою твоєї успішності в майбутньому є якісна професійна підготовка. І на самому початку твого самостійного дорослого життя тобі не поталанило: через певні причини ти не пішов на ЗНО; або пішов, але не добрав якусь кількість балів; чи набраних тобою балів не вистачило, щоб вступити до омріяного навчального закладу, – словом, ти опинився зовсім не в тій ситуації, про яку мріяв, закінчуючи середню школу. Не падай духом і не опускай руки. Програти бій не означає, що битва програна в цілому. Ти тільки розпочинаєш важку роботу з розбудови свого особистого життя. І значною мірою від тебе залежить, буде воно піднесено щасливим чи принижено сіреньким. Якщо ти добре зрозумів сказане, то берися за справу.

У нашому навчальному закладі IV рівня акредитації, за 84-ма конкурентоспроможними на сучасному ринку праці спеціальностями, навчається понад 18 тисяч студентів. За роки функціонування Університет “Україна” випустив понад 120 тисяч фахівців провідних галузей національної економіки.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» може допомогти тобі з набуттям фаху. У ньому розпочинає діяти програма «Твій шанс».

Стартові умови такі: у тебе є документ про середню освіту, і не суттєво, коли ти її (освіту) здобув. Тобі необхідно звернутися до університету і повідомити, яку спеціальність ти хочеш отримати. В Університеті «Україна» є традиційні – інженерні, філологічні, економічні, правові, психологічні та новітні спеціальності – еколог, мікробіолог, імунолог, нанотехнолог, менеджер туризму, дизайнер, фахівець з фізреабілітації тощо.

Хто може вступати до нас на навчання?

Ті абітурієнти, які:

не вступили на денну форму навчання;

не набрали достатню кількість балів з певних предметів за підсумками ЗНО;

не складали ЗНО у цьому році;

навчаються на стаціонарі, а другу освіту можуть здобути заочно, сплачуючи 50% її вартості;

працюють, але не мають вищої освіти;

працюють і хочуть здобути другу/третю вищу освіту;

є військовослужбовцями (зокрема перебувають у зоні АТО);

опікуються маленькими дітьми;

мають статус особи з інвалідністю чи належать до іншої пільгової категорії громадян України;

проживають у регіонах, а навчатися хочуть у столичному ВНЗ, у Києві;

є депутатами, державними службовцями і не можуть залишити роботу надовго;

є громадянами інших країн;

тимчасово позбавлені волі.

Інформацію про обрану спеціальність ти передаєш телефоном, електронною поштою або особисто в Приймальну комісію університету.

У результаті цих контактів повинен з’явитися контракт, у якому будуть визначені обов’язки сторін, правила гри, вартість послуг тощо.

Твоя співпраця з Університетом «Україна» розпочинається з того, що ти обрав спеціальність, форму навчання (денна, заочна, дистанційна, або їх комбінації). Після цього проводиться вступне тестування, метою якого є виявлення матеріалу, який ти не засвоїв у середній школі і без знань якого не зможеш навчатися в університеті. За результатами цього дослідження формуються програми «підтягування» або «вирівнювання» знань, за якими буде організовано навчання.

У відповідності зі спеціальностями, які є в Університеті “Україна”, при зарахуванні за результатами ЗНО до уваги беруться дисципліни: українська мова та література, математика, фізика, хімія, історія України, географія, біологія, іноземна мова. З цих же предметів проводиться вступне тестування, за результатами якого організовується курсове навчання у групах «вирівнювання» знань.

Після засвоєння цих програм проводиться підсумкове тестування. Якщо його результати виявилися позитивними, тебе переводять на звичайний графік навчального процесу ВНЗ. А якщо ні, то відповідні програми коригуються, і ти знову йдеш на повторне «вирівнювання», аж поки не буде досягнута поставлена мета.

Послуги програми «Твій шанс» можуть бути прийнятними і корисними також для тих, хто закінчив школу раніше, попрацював і переконався, що без вищої освіти важко досягти успіху в житті. Після закінчення Університету «Україна» за таким алгоритмом ти отримаєш документ (диплом, сертифікат, посвідчення тощо) про вищу освіту.

Університет «Україна» – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, його створила група українських передових учених і педагогів на основі самоініціативи як заклад, що надає високоякісні освітні послуги, у першу чергу людям із інвалідністю, сиротам, громадянам із соціально незахищених родин та ін. В основу діяльності університету покладено високу відповідальність перед споживачем за якість підготовки. Про це свідчать результати його роботи, досягнуті за 16 років функціонування. Філософія творчої праці колективу ґрунтується на переконанні в тому, що всі люди мають однакові права і їм треба надати шанси, щоб вони могли самореалізуватися. Нині панівний підхід в українській освіті, що ставить за мету надання можливостей навчатися тільки найкращим, є недолугим. Не буває неталановитих учнів – трапляються бездарні вчителі.

І найголовнішим у нашій програмі є те, що ти, паралельно з навчанням в Університеті «Україна», можеш навчатися в одному з європейських ВНЗ за їхніми програмами і під керівництвом їхніх викладачів у нас.

Університет діє на підставі міжнародних угод із нашими європейськими партнерами:

Міжнародна Корпорація Університетів та Коледжів (Велика Британія) – всі ліцензовані спеціальності Університету «Україна»;

Шяуляйський університет (Литва) – магістерська програма із соціальної роботи;

Мюнхенська Академія Міжнародних Відносин (Німеччина) – менеджмент адміністрування;

Вища школа Міжнародних стосунків та Американістики (Варшава, Польща) – міжнародне право, екологія, дипломатія та міжнародні відносини, національна та міжнародна безпека, кадровий консалтинг і управління персоналом, державне управління і самоврядування, економічний менеджмент;

Гуманітарно-Теологічна вища школа (Варшава, Польща) – менеджмент туризму, педагогіка, теологія, профілактична медицина;

Академія фінансів та бізнесу «Вістула» (Варшава, Польща) – економіка, соціологія, фінанси;

Центрально-Європейський університет (Словаччина) – міжнародні відносини, міжнародна інформація, менеджмент раціонального природокористування, комп’ютерні науки.

У закордонних ВНЗ навчання проводиться відповідно до європейських програм подвійних дипломів ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Якщо обрана тобою спеціальність у закордонному навчальному закладі не збігається зі спеціальністю в Університеті «Україна», це не є проблемою. Для таких студентів ми організовуємо спеціальну інтегровану програму навчання, в яку будуть включені дисципліни обраної тобою іноземної програми.

При навчанні на програмі «Твій шанс» оплата закордонному навчальному закладу становить не більше 1200 євро за повний курс навчання на бакалавраті або в магістратурі. Дякуючи тому, що ми маємо міжуніверситетські угоди, ціна за навчання на нашій програмі удвічі менша, ніж у європейській країні.

For foreign students

Вступ іноземних громадян

Умови вступу іноземних громадян до Університету «Україна»

Усі іноземні громадяни мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Освітня діяльність Університету «Україна» по навчанню іноземних громадян здійснюється на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України.

Мова навчання – як правило, російська, українська або англійська за вибором студента.

Іноземні громадяни зараховуються у вищі навчальні заклади за результатами співбесіди на підставі укладеного договору.

Зарахування іноземних громадян, що виявили бажання вступити до Університету «Україна», відбувається відповідно Законів України і нормативних документів Міністерства освіти і науки України за обраними напрямами підготовки.

Кандидатів на навчання, котрі володіють українською мовою і мають відповідні документи, зараховують до Університету «Україна» за результатами співбесіди. Вступна співбесіда проводиться з 8 липня до 28 серпня. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання.

Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських вищих навчальних закладів за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем, повинні в обов’язковому порядку пройти процедуру визнання цих документів (нострифікацію) у Міністерстві освіти і науки України.

Кандидати на навчання, що не володіють українською мовою, зараховуються на Підготовче відділення для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. Підготовче відділення для іноземних громадян проводить навчання та видає сертифікати для вступу у вищі навчальні заклади України згідно з навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс і не склали іспитів, повертаються додому або, якщо бажають, вступають на повторний курс.

Основою для оформлення в’їзної візи для навчання в Україні є Запрошення на навчання Міністерства освіти і науки України, видане вищим навчальним закладом, в якому планує навчатися іноземний громадянин.

Щоб отримати запрошення на навчання, іноземному громадянину слід звернутися письмово до адміністрації університету із запитом щодо вступу на e-mail: vmurolinter@i.ua, interukraina@gmail.com або на факс: +38(044) 428 87 90.

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

заповнена анкета встановленого зразка;

копія першої сторінки паспорта/відповідного документу (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);

копія документа про повну середню освіту (перекладеного українською чи російською мовою) і одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); також інформацію щодо системи оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки в документі.

Університет «Україна» розглядає отримані документи і при їх відповідності встановленим вимогам надсилає кандидату оригінал запрошення на навчання та направляє візову підтримку в Посольство України.

Для отримання в’їзної візи необхідно звернутися в Посольство України у своїй чи сусідній країні (при оформленні анкети вказати конкретно, до якої саме) із заявою про отримання в’їзної візи та оригіналом запрошення на навчання до Університету «Україна». Окрім того необхідно додати комплект документів:

паспорт;

документ про повну середню освіту з переліком вивчених дисциплін та оцінками;

медична довідка про можливісь навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

медична довідка про результути аналізу на ВІЛ;

копія свідоцтва про народження.

Документи про освіту повинні бути затверджені в центральному органі управління освітою країни, що видала документ, і легалізовані Міністерством закордонних справ цієї країни. Також має бути наявна копія перекладених українською мовою документів про освіту, засвідчена нотаріально. При отриманні візи усі вказані вище документи легалізовуються в Посольстві України.

Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити навчальний заклад про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорті. При ненаданні інформації про прибуття та відсутності представника ВНЗ, що зустрічає, іноземний громадянин буде повернений з аеропорту на батьківщину.

Можливий маршрут прильоту батьківщина – Київ (пересадка в аеропорті Бориспіль) – вибране місце навчання.

Документи, необхідні для зарахування до Університету «Україна»:

анкета встановленого зразка;

паспорт із візою для в’їзду в Україну;

нотаріально засвідчена копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки;

медична довідка про можливість навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;

медична довідка про результати аналізу на СНІД;

страховий поліс із наданням екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули із країн, що мають укладені угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

копія свідоцтва про народження;

8 фото розміром 4×6 см;

зворотній квиток із відкритою датою терміном на 1 рік для від’їзду додому;

довідка із правоохоронних органів стосовно того, що кандидат не притягався до відповідальності за правопорушення.

Порядок оформлення реєстрації на право тимчасового перебування на території України

Віза – позначка у паспорті (відповідному документі), що засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в’їзд в Україну і транзитний проїзд через її територію.

Студентська віза (позначається літерою О) – надається особам, які в’їжджають в Україну з метою навчання (учням, студентам, аспірантам, стажистам).

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортом, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством України.

Продовження терміну перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства, що прибули на тривале перебування з метою навчання, здійснюється органами внутрішніх справ у встановленому порядку. На підставі письмових звернень іноземця або особи без громадянства приймаюча сторона надає відповідні документи. Письмові звернення подаються не пізніше трьох робочих днів до закінчення реєстрації.

Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання, а в разі зміни цього місця проживання зобов’язані повідомити про це відповідну установу (студентам необхідно повідомити про зміну місця проживання деканат).

Проживання

Під час навчання на Підготовчому відділенні слухачі мають можливість проживати в гуртожитку. Витрати на харчування, транспорт і побутове обслуговування для іноземного студента в середньому складають 200-400 євро щомісячно.

Детальнішу інформацію щодо умов перебування на території України можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: vmurolinter@i.ua, interukraina@gmail.com або на факс: +38(044) 428-87-90.

Варіанти проживання:

проживання у студентському гуртожитку;

проживання з поліпшеними умовами.

Студентське дозвілля

На базі Університету «Україна» організовуються пізнавально-розважальні, культурно-просвітницькі, спортивно-оздоровчі заходи.

Співпраця

Університет «Україна» співпрацює з Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України – intered@intered.com.ua.