«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

«Фінанси, банківська справа та страхування» одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

072 – Фінанси, банківська справа та страхування. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, або на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з відповідного напрямку підготовки), кваліфікація – бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування. Базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов’язків фахівців економічного спрямування на посадах керівного складу середньої ланки та виконавчого рівня.

072 – Фінанси, банківська справа та страхування. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), кваліфікація – спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування. Вища економічна освіта, яка дозволяє обіймати вищі економічні посади у сфері управління фінансами та у державних органах.

072 – Фінанси, банківська справа та страхування. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста), кваліфікація – магістр з фінансів, банківської справи та страхування.

Під час навчання студенти мають можливість отримати змістовні професійні знання з таких фахових дисциплін, як: фінанси, фінанси підприємств, фінансовий аналіз, банківська справа, банківські операції, інвестування, страхування, фінансовий ринок, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, оподаткування та інших.

Для набуття спеціальності важливо не лише отримання якісних теоретичних знань, але й безпосередня участь студентів у виробничому процесі з метою оцінки можливостей застосування своїх навичок на практиці та виявлення сфер навчання, що потребують вдосконалення. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мають змогу ознайомитися з практичними аспектами фінансової діяльності на широкому переліку баз практики (підприємствах, банках, страхових компаніях та інших установах та організаціях). Керівники зазначених установ традиційно відмічають високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів інституту. З огляду на це значна кількість студентів отримують пропозиції щодо майбутнього працевлаштування ще до закінчення навчання.

Фінансист – це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

У сфері діяльності підприємства такий фахівець повинен вміти здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства; знаходити конкретні шляхи і реалізовувати їх на практиці щодо зменшення валових витрат і збільшення прибутку підприємства; вміти організувати роботу щодо оптимізації складу витрат, формування ефективних джерел їх фінансування; ефективно управляти прибутком і рентабельністю, розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку, визначати внутрішні темпи розвитку з урахуванням впливу норми розподілу прибутку; вміти визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства; здійснювати фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками; визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів.

У галузях страхування – здійснювати всі види страхової діяльності.

У посередницькій сфері – уміти здійснювати біржову, депозитарну, розрахунково-клірингову діяльність, організацію торгівлі на фондовому ринку.

У сфері державного, регіонального управління – діяльність з організації та контролю оподаткування, бюджетного процесу.

Після закінчення інституту за обраною спеціальністю випускник може обіймати престижні високооплачувані посади: керівника фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів, підприємств, фахівця в галузі освіти, інспектора податкової служби та інших державних служб, дилера, брокера, страхового агента, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників

Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Отримавши кваліфікацію «Спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування» або «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування» у нашому ВНЗ, Ви зможете займати такі посади: начальник адміністративно-господарського відділу держадміністрації, спеціаліст,бухгалтер відділу Держказначейства, страховий агент, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор бюджетних установ, державний податковий інспектор, головний спеціаліст ДПІ, начальник канцелярії, старший бухгалтер податкової міліції.

Підготовку студентів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечують найкращі спеціалісти, так у складі тільки випускної кафедри плідно працюють 3 доктори економічних наук і 4 кандидатів економічних наук. Викладачами кафедри проводиться активна наукова діяльність та забезпечення високого рівня викладання фінансових дисциплін, підтвердженням цьому є видання навчальних посібників та підручників з грифом Міністерства освіти та науки України:

  1. Теорія фінансів : навч. посіб. (Юхименко П. І., Погорілий А. О., Цибок В. О., 2005);
  2. Теорія монетаризму : навч. посіб. (Юхименко П. І., 2008);
  3. Теорія фінансів : підручник (Юхименко П., Бойко С., Гошовська В., Загурський О., Цибок В. О., 2010)
  4. Історія економіки та економічної думки : підручник (Юхименко П. І., 2011);
  5. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. (Юхименко П. І., 2011);
  6. Економічна історія : навч. посіб. (Юхименко П. І., 2012);
  7. Фінансово-економічний словник: навч. посіб. (Бойко С., Ісаєнко В., Гошовська В., Юхименко П., Цибок В., 2012);
  8. Бюджетна система : підруч. (Бойко С. В., Гошовська В. В., Цибок В. О., Юхименко П. І. 2012);
  9. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс (Загурський О. М., 2013).

А якщо студент бажає поглибити знання, чи має намір присвятити свою діяльність науковій сфері, то викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів, яка покликана залучати здібну та талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

Наші студенти мають змогу займатися науковою роботою на двох науковий гуртках «Фінансист» та «Економіст», де працюють студенти як даної так і інших спеціальностей.

Щодо якості навчання та фахової підготовки студентів, то вони традиційно отримують високу оцінку кваліфікованого журі на міжнародних та всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, конкурсах студентських робіт та олімпіадах, так і на базі інших провідних вищих навчальних закладів України.