Наукові дискусії – за круглим столом

14 листопада 2014 року відбулась Міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення: теорія і практика». Суденти спеціальності документознавство та інформаційна діяльність взяли активну участь у обговоренні актуальних питань у сфері документно-інформаційного забезпечення діяльності установ, організацій, підприємств в умовах економічної конкуренції та інформаційної війни.

100_1350На основі результатів наукових досліджень та проведених дискусій було вироблено наукові та методичні рекомендації щодо ефективного використання інформаційно-документних ресурсів у різних видах професійної діяльності.

Актуальність тематики наукових досліджень, а це – інформаційне забезпечення сучасної управлінської діяльності; організація роботи інспектора відділу кадрів у діяльності сучасної установи; діяльність інформаційних агентств України в контексті глобалізації соціальних комунікацій; дослідження структури та принципів діяльності мережі Інтернет як основи інформатизації суспільства та інші свідчить про високий рівень організації керівництва науково-дослідною роботою кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Робота конференції проводилась за такими напрямами:

• державна інформаційна політика і національні інформаційні ресурси;
• інформаційний менеджмент як новий напрям в управління організацією;
• сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного ринку;
• організація системи електронного документообігу на підприємствах(установах, організаціях);
• інформатизація як чинник розвитку архівної справи України;
• ведення кадрової документації: проблеми та перспективи;
• комунікативний потенціал лідера в системі інформаційно-аналітичної діяльності;
• відкритий доступ до інформаційних ресурсів в умовах євроінтеграції;
• сучасні документні комунікації в умовах інформатизації суспільства;
• трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв, архівів та інших соціально-культурних закладів;
• інформаційна війна як форма ведення протиборства у XXI столітті;
• документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному навчальному та науковому просторі.

Дякуємо всім студентам, які взяли участь у конференції!

Зав.кафедри документознавства та
інформаційної діяльності доц.Цвид-Гром О.П.