ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ!

DSC01624Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 25 лютого 2016 року Бойко Світлані Василівні присуджено вчене звання доцента.

Світлана Василівна у 2013 р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.04 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана  на тему: «Українська наукова школа державних фінансів: історична ретроспектива та сучасні реалії», науковий керівник: доктор економ. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Федосов В. М.).

Світлана Василівна має більше 60  публікацій, у т.ч. 20 публікацій у фахових виданнях, науковий твір «Методика оцінювання бюджетної безпеки держави» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45330 від 27 серпня 2012 р.), співавторство у 4 посібниках з грифом Міністерства освіти і науки України та колективній  монографії.

Педагогічний колектив інституту та студентська спільнота щиро вітають молодого науковця!!!